Erkenningen

In de huidige tijd moet een horeca groothandel voldoen aan verschillende erkenningen. Door het vele contact met versartikelen is de voedselveiligheid zeer belangrijk en zijn deze erkenningen ook noodzakelijk. Zo heeft Hocras ook verschillende certificaten.  

HACCP
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. 
Vrij vertaald is HACCP: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

EG erkenning
Hocras produceert ook producten. Hierdoor is een EG erkenning ook noodzakelijk. Het is een verplichting van de Europese Unie in het kader van voedselveiligheid. De code geeft aan bij welk bedrijf het product is geproduceerd en onder toezicht staat van de NVWA / Europese Unie.

ISO14001
ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.